Twórcze pisanie w teorii i praktyce – już niedługo na Waszych półkach

by Hanna Sieja-Skrzypulec
2 minutes read

Wielkimi krokami zbliża się premiera Twórczego pisania w teorii i praktyce, książki, której nie tylko jestem współredaktorką – wraz z prof. Gabrielą Matuszek,  ale w której znajdziecie także mój  krytyczny szkic dotyczący porad dla pisarzy. Trzeba przyznać, że znajduje się on w bardzo doborowym towarzystwie.

Niniejszy tom stanowi  publikację wyjątkową – jest pierwszym polskim zbiorem studiów, szkiców i wykładów z zakresu teorii, dydaktyki i praktyki twórczego pisania. Reprezentujący różnorodne perspektywy badawcze autorzy tekstów, wśród których znajdują się literaturoznawcy, wykładowcy creative writing w Polsce i na świecie, krytycy literaccy, poeci, prozaicy, scenarzyści oraz nauczyciele języka polskiego, śmiało poruszają zagadnienia leżące do tej pory na obrzeżach zainteresowania teorii literatury, formułują ważne pytania, na które starają się odpowiedzieć i inspirują do zadawania pytań kolejnych.

Publikację otwiera tekst Gabrieli Matuszek, inicjatorki i autorki pierwszego polskiego uniwersyteckiego programu twórczego pisania, która przedstawia dzieje Studium Literacko-Artystycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, jego najwybitniejszych nauczycieli i absolwentów. Na kartach Twórczego pisania w teorii i praktyce czytelnik znajdzie teksty dotykające różnych etapów szeroko rozumianego procesu twórczego m.in. antropologicznych aspektów powstawania dramatu (Rafał Maciąg), sposobów budowania wyjątkowości w dziele (Jacek Dąbała), zasady dialogiczności kierującej każdą pracą literacką (Ewa Chruściel). Autorzy publikacji dzielą się osobistymi doświadczeniami wyniesionymi z warsztatów poetyckich (Karol Maliszewski) oraz prezentują oryginalne gatunki poetyckie (Marek Piechota). Podejmują się również krytycznej analizy porad i podręczników dedykowanych adeptom literatury (Brygida Helbig-Mischewski,  Kinga Kasperek oraz artykuł mojego autorstwa) a także przedstawiają wyzwania i szanse związane z pisaniem dla i w kontekście nowych mediów (Anna Kazimiera Folta-Rusin, Katarzyna Krzan).

W zbiorze pojawiają się również rozprawy poświęcone możliwościom rozwoju kreatywności na wczesnych etapach edukacji (Marta Chrabąszcz, Klaudia Jasińska) oraz refleksja historyczna, której celem jest przybliżenie losów Koła Młodych działającego przy dawnym krakowskim oddziale ZLP (Anna Grochowska).

Zwieńczenie książki stanowią wykłady mistrzowskie Joanny Bator, Piotra Sommera i Jacka Dąbały, wygłoszone w trakcie jubileuszu 20-lecia Studium Literacko-Artystycznego, ukazujące przede wszystkim praktyczny wymiar twórczego pisania. Różnorodność prezentowanych w tekstach perspektyw, jak i odmienność doświadczeń ich autorów, wpływa nie tylko na atrakcyjność publikacji, ale również ukazuje bogactwo kierunków, w jakich nieprzerwanie od 1994 roku rozwija się polska sztuka pisania.

 

Komentarze

komentarzy

You may also like

Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności Rozumiem Dowiedz się więcej